TRỰC TIẾP AIC 2021: UR Lcc2 vs SGP Bang | 1v1 Tournament [VGM BirdLB, SGP Bang, FL Gray thi đấu]Ngày thi đấu đầu tiên của AIC 2021 sẽ chứng kiến những trận đấu thuộc thể thức 1v1 với sự góp mặt của 3 tuyển thử Việt Nam VGM BirdLB, SGP Bang, FL Gray

12Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *